สมุดมุมมัน

สมุดบันทึกเล่มใหญ่ ปกแข็ง บางครั้งเรียกกันว่าสมุมมุมมัน ลักษณะคล้ายๆกับสมุดบัญชี ช่วยให้การบันทึกงานต่างๆได้เป็นอย่างนี้ ไม่สูญหาย จำแนกตามขนาด เช่น สมุมเบอร์ 4 / สมุดเบอร์ 5 โดยมีจำนวนหน้าตามความต้องการใช้งาน

Showing 1–12 of 23 results