กาวน้ำ

กาวน้ำ เนื้อจะเป็นน้ำใส ต้องการเวลาในการแห้งเซตตัวประมาณหนึ่ง ปัจจุบันมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มาเป็นแบบหลอดบีบเพื่อช่วยให้สะดวกในการใช้งาน นิยมน้ำไปติดกระดาษ

แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์