เทปกาวเยื่อ

เทปกาวเยื่อ เทปสองหน้าบาง เทปขี้มูก เป็นเทปที่มีเนื้อบางสำหรับติดวัสดุ 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน ทำให้เก็บงานซ่อนตัวเทปไว้ด้านหลังไม่ให้เห็นได้ นิยมนำไปติดกระดาษ ติดรูปภาพต่างๆ การรับน้ำหนักไม่สูงมากนัก
#UHU, #Delta, #Nuvo, #Croco

แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์