เเทปโฟม/เทป2หน้า

เทป 2 หน้า กลุ่มรับน้ำหนักสูงขึ้น เช่น เนื้อโฟมขาว เนื้อใส เนื้อสีอะคลิลิคเทาหรือดำ
* เทปโฟม เป็นเทปที่มีเนื้อเทปเป้นโฟม มีความหน้าของตัวเทปมากขึ้นทำให้ช่วยการรับน้ำหนักได้ดีกว่าเทปสองหน้าแบบบาง ปัจจุบันมีแบบเนื้อเทปใสมาเป็นทางเลือกเพิ่ม
* เทปสองหน้าเนื้ออะคลิลิคเทาหรือดำ มีแรงยึดติดสูง บางครั้งเรียกว่าเทปประดับยนต์
#Schotch, #Nuvo, #Croco, #OfficeWay

Showing 1–12 of 22 results