แท่นตัดเทป ที่ตัดเทปโอพีพี

– แท่นตัดเทป สำหรับเทปใส การใช้งานจะตั้งอยู่กับที่เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้งาน
– ที่ตัดเทป สำหรับเทปปิดผนึก หรือเทปโอพีพี นิยมนำไปปิดผนึกกล่องสินค้าต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
#Robin, #Orca, #Mesa, #Croco, #Elephant, #Deli

Showing 1–12 of 33 results