สีชอล์ค

สีชอล์ค (Oil Pastel) เป็นสีฝุ่นผงละเอียดบริสุทธิ์นำมาอัดเป็นแท่ง เป็นเกรดศิลปินใช้เขียนรูป

Showing 1–12 of 21 results