สีเทียน

สีเทียน (Wax Crayon) เป็นสีที่มีส่วนผสมของไขมันอยู่ เนื้อสีลื่นกว่าสีชอล์ค เป็นสีที่นิยมใช้กันมากในหมู่ของเด็กนักเรียนระดับอนุบาลหรือระดับประถมศึกษา เหมาะสำหรับการเขียนภาพระบายสีที่ไม่ต้องการความละเอียดเหมือนจริงมากนัก

แสดงทั้งหมด 6 ผลลัพท์