คลิปบอร์ด

คลิปบอร์ด เป็นอุปกรณ์รองเขียนพร้อมมีคลิปหนีบกระดาษที่ด้านบนเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ทำจากพลาสติกสี พลาสติกใส หนังเทียม มีแบบพับหน้าปกได้

Showing 1–12 of 40 results