แฟ้มกล่าวรายงาน สมุดกล่าวรายงาน

แฟ้มกล่าวรายงาน หรือสมุดกล่าวรายงาน ปกทำจากผ้า หรือหนัง ขนาด A4 ใช้สำหรับใส่คำกล่าวรายงาน การนำเสนอที่ประชุมต่างๆ

Showing all 10 results