แฟ้มซอง แฟ้มกระดุม แฟ้มเชือก

กลุ่มแฟ้มเอกสาร ทำจากพลาสติกอ่อน มีทั้งกระดุม เชือก หูหิ้ว และแบบหีบเพลงให้เลือก นิยมใช้เก็บเอกสารชั่วคราว เพื่อความเป็นระเบียบและค้นหาง่ายในภายหลัง
– แฟ้มซอง แฟ้มใสสอด แฟ้มสอด เป็นแบบลักษณะบาง
– แฟ้มกระดุม ทำจากพลาสติกบางเบา มีกระดุมเพื่อความปลอดภัยไมให้เอกสารหลุดหาย
– แฟ้มเชือก ทำจากพลาสติกบางเบา มีเชื่อกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจัดเก็บ

Showing 1–12 of 33 results