แฟ้มเสนอผลงาน แฟ้มโชว์เอกสาร

แฟ้มเสนอผลงาน แฟ้มสะสมผล แฟ้มโชว์เอกสาร แฟ้มดิสเพลย์ แฟ้มPortfolio มีทั้งชนิดที่เติมใส้ได้และเติมใส้เพิ่มไม่ได้ สามารถนำไปใช้เสนอผลงาน CV หรือ Portfolio หรืออาจนำไปใช้เป็นแคตาล็อกสินค้า หรือนำไปใส่รูปเมนูอาหารสวยๆ

Showing 1–12 of 20 results