แฟ้มแขวน แฟ้มเจาะ

กลุ่มแฟ้มแขวน แฟ้มพับ แฟ้มเจาะอ่อน ปกทำจากกระดาษ นิยมใช้ในการจัดเก็บเอกสารแยกประเภทต่างๆ อาจใช้นำเสนองานเป็นเรื่องๆ ใช้เป็นกาแยกประวัติคนไข้ในคลีนิค

แสดงทั้งหมด 7 ผลลัพท์