เครื่องเจาะกระดาษ

เครื่องเจาะกระดาษ บางครั้งเรียกว่าตุ๊ดตู่ ใช้เจาะกระดาษหรือเจาะพลาสติดอ่อน อาจนำกระดาษที่เจาะแล้วไปจัดเก็บไว้ที่แฟ้มห่วงต่างๆ ทำจากวัสดุเหล็กอย่างดี มีทั้งแบบเจาะ 1-2 รู หลากหลายขนาด มีสีให้เลือกมากมาย

Showing 1–12 of 29 results