ไม้ฉาก

ไม้ฉาก(ชุด) ไม้วงกลม ไม้ครึ่งวงกลม เป็นอุปกรณ์ช่วยในการวาดรูป เขียนแบบ วัดมุม ทำจากพลาสติกใส สเกลชัดอ่านง่าย ขีดเส้นเนียนๆ ได้งานคุณภาพดี

Showing all 8 results