ดินสอกด

ดินสอกด หรือ Mechanical pencil หรือดินสอที่มีกลไกส่งไส้ดินสอออกมาให้เราใช้งาน สะดวกในการใช้งาน แถมไม่ต้องเหลาด้วย โดยดินสอกดจะมีการแบ่งตามขนาดของใส้ดินสอ ซึ่งมีขนาด 0.35, 0.5, 0.7 และ 0.9 มม. โดยขนาดมาตรฐานที่ใช้กันก็คือ 0.5 มม.

Showing 1–12 of 36 results