ดินสอไม้

สินค้ากลุ่มนี้มี ดินสอไม้ และดินสอแรเงา เนื้อดินสอทำมาจากแกรไฟต์ผสมดินเหนียว หุ้มด้วยไม้เพื่อปกป้องเนื้อดินสอ สำหรับดินสอแรเงา จะมีเกรด 2B ไล่ความเข้มขึ้นไปถึง EE ที่จะให้เนื้อที่อ่อนและเข้มขึ้น สำหรับเกรดดินสอ 2B ขึ้นไปจะเป็นเกรดที่ใช้ในการระบายข้อสอบเพื่อตรวจด้วยระบบคอมพิวเตอร์

Showing 1–12 of 61 results