ปากกาหัวเข็ม

ปากกาหัวเข็ม ในอดีตทำจากหัวโลหะปลายแหลม แต่ปัจจุบันทำจากหัวสักลาด มีขนาดหัวเล็กไปจนใหญ่ 0.1-1.0 มม. นิยมใช้ในการเขียนแบบแปลนต่างๆ ปัจจุบันพัฒนาออกมาให้มีทางเลือกสีที่มากมายช่วยให้สามารถนำไปประยุคใช้ได้หลากหลายมากยิ่งขึน

Showing 1–12 of 19 results