กระดานไวท์บอร์ด

กระดานไวท์บอร์ด ขอบอลูมเนียม ขอบไม้ ชนิดแขวนหรือมีโครงล้อ เพิ่มความสะดวกในการสอน การนำเสนอผลงาน ระดมความคิดเห็น ทำจากวัสดุซุปเปอร์ไวท์บอร์ด ทำให้เขียนลื่น ลบหมึกออกง่าย

แสดงทั้งหมด 10 ผลลัพท์