ป้ายชื่อหนีบ คล้องคอ

ป้ายชื่อ คือ สิ่งที่แสดงถึงตัวตนของผู้ห้อย ว่าเป็นใคร ทำงานตำแหน่งไหน สังกัดใด เพื่อเวลาที่เราต้องการจะติดต่อประสานงาน ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ และมีความปลอดภัย ทั้งต่อผู้ประสานงาน และต่อตัวเรา นอกจากนี้บางหน่วยงานก็ยังใช้เป็นบัตรที่ใช้ลงเวลา และใช้เป็นบัตรผ่านเข้า-ออกของพนักงานนั้นๆได้ ปัจจุบันมีแบบให้เลือกหลายอย่าง ทั้งแนวตั้ง แนวนอน แบบหนีบที่เสื้อ หรือแบบคล้องคอ เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานที่หลายหลายได้

Showing 1–12 of 24 results