ปลั๊กรางไฟฟ้า

ปลั๊กราง, ปลั๊กสามตา, ปลั๊กพ่วง เป็นอุปกรณ์เพื่อเพิ่มจุดรับไฟฟ้าที่นับวันจะยิ่งมีอุปกรณ์ต่อพ่วงมาขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันเริ่มมีจุดชาร์จ USB มาให้ด้วย คุณสมบัติที่ต้องพิจารณาคือ จำนวนรูที่ใช้เสียบ รวมทั้งความยาวของสายไฟฟ้า

Showing 1–12 of 32 results