เครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลขทางบัญชี เป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยคำนวนตัวเลข มีตั้งแต่ 8 หลักขึ้นไป คุณสมบัติที่สำคัญเพิ่มเติมคือ ขนาดแสดงตัวเลขและขนาดแป้นพิมพ์
เครื่องคิดเลขสูตรวิทยาศาสตร์ เป็นอุปกรณ์ที่จะมีสูตรวิทยาศาสตร์มากขึ้น บางครั้งเรียกว่าเครื่องคิดเลขวิศวะ สามารถบันทึกสูตรได้

Showing 1–12 of 56 results